Impresum

COLOP CZ s.r.o.

Na Výhony 291
373 12 Borovany
Česko

Tel.:/Fax: +420 387 981 324
E-mail: office@colop.cz
www: www.colop.cz

IČO: 60066547
DIČ: CZ60066547

Obchodné oddelenie:

Barbora Kollerová

obchod@colop.cz; +421 944 367 677Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach oddiel C, vložka 3454

"Ak dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://adr.coi.cz/cs). Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/